image

Theater: Bruno Van Den Broecke & Jos Verbist ‘Semmelweis ( theater Antigone)
ticket vvk: EUR16

08/04/2017 |CC Nova Nazareth |deuren: 19:15 |aanvang: 20:00

Bruno Van den Broecke en Jos Verbist spelen Semmelweis, een Hongaarse arts met een tragische levensloop.

Ignaz Philipp Semmelweis staat vandaag de dag bekend als de vader van de antiseptische methode, maar tijdens zijn leven wordt hij totaal miskend. Artsen gaan in zijn tijd rechtstreeks van een autopsie over tot de behandeling van een bevallende vrouw, waardoor de kraamsterfte op maar liefst 32,5 % ligt. Semmelweis dwingt de artsen hun handen te ontsmetten voor iedere operatie van zijn vaak arme en ongehuwde patiëntes. Het experiment werkt en Semmelweis dringt het sterftecijfer terug tot 1,5%.

Toch weigeren de oversten naar deze “jonge rebel” te luisteren. Semmelweis botst tegen een muur van machtsstructuren en moet machteloos toezien hoe men hervalt in oude gewoontes en hoe onverschilligheid het sterftecijfer terug de hoogte injaagt. Zijn leven wordt een intrieste tragedie waarin voortdurende conflicten met collega’s uiteindelijk ontaarden in onberekenbaarheid, gewelddadigheid, paranoia en hysterie. Semmelweis wordt geïnterneerd en sterft in 1865. Nota bene door een infectie die hij oploopt tijdens een eenvoudige ingreep.